เกี่ยวกับ BH

ใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ระดับสากล
 

ISO 14001

ISO 14001 คือมาตราฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสากล(Environmental Management System, EMS)ระบบการจัดการในการผลิตอุปกรณ์ออกกำลังกายของ BH ได้มาตราฐานการปกป้องและป้องกันมลพิษต่างๆ ทุกประการ และมีการประเมินมาตราฐานตามระยะเวลากำหนดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กันไปอย่างสมดุล

ระบบคุณภาพ ISO 9001

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท BH ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสหภาพยุโรป


 

การรับรองมาตราฐานเพื่อสิ่งแวดล้อม ROHS

ชุดผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ BH ผ่านการรับรองมาตราฐานเพื่อสิ่งแวดล้อมจากสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นข้อกำหนดสากลที่ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจะต้องปราศจากสารที่เป็นอันตรายในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์

CE

การรับรองมาตราฐานสิค้าอุตสาหกรรม CE
ชุดผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ BH ผ่านการรับรองมาตราฐานสินค้าอุตสาหกรรมจากสหภาพยุโรป ซึ่งคำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม


 

Top Gear of the Year Award

ได้รับการโหวตให้เป็น "Top Gear of the Year Award" จาก Gear Awards สหรัฐ

Great Gear of the Year Award

ได้รับการโหวตให้เป็น "Great Gear of the Year Award" จาก Gear Awards สหรัฐ

European's First Choice Award

Head of the Class 2010 AWARD

ถูดจัดอันดับให้เป็นสินค้า"BEST BUY"ที่สุดในหมวด "Head of the Class" จาก
เว็บไซต์FitnessProfessorของสหรัฐ


คำยืนยันจากลูกค้า
Back to Top